accounts receivable — trade kundfordringar AmE accounts receivable ledger AmE kundreskontra accrual accounting periodiserad redovisning accrual basis bokföringsmässiga grunder accruals upplupna kostnader/intäkter accruals concept bokföringsmässiga grunder periodiseringsprincipen accrued upplupen accrued expenses upplupna kostnader

7535

Varulager bokförs i kontogrupp 14, kundfordringar bokförs i kontogrupp 15, övriga kortfristiga fordringar bokförs i kontogrupp 16, interimsfordringar bokförs i kontogrupp 17, kortfristiga placeringar bokförs i kontogrupp 18 och likvida medel bokförs i kontogrupp 19.

Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas Summa kundfordringar 0,00 kr 800,00 kr 800,00 kr Interimsfordringar 1300 Interimsfordringar 0,00 kr 2.000,00 kr 2.000,00 kr Summa Välkommen! Välj ditt område nedan Bokföringsfrågor I forumkategorin Bokföringsfrågor kan du dela med dig av dina bokföringskunskaper eller hitta svar på frågor gällande bokföring. Kundfordringar 1210 Fordringar Sununa Kundfordringar Interimsfordringar 1310 Förbetalda hyror 1399 Observationskonton Summa Interimsfordringar Långfristiga fordringar - -40 Lån till oensionärs ~~nuna Långfristlga fordri Inventarier 1820 Inventarier Summa Inventarier L~verantörsskulder 2112 Kortfristiga skulde Och likaså får vi Kundfordringar när kunder köper på kredit och sedan hoppas vi att kunderna betalar med nit. Utgående moms vid försäljning skall ut till skattmasen och ingående moms vid inköp har vi att få in från masen. På lönekontot ser vi vår totala utgift för lön och vi krediterar källskatt och utbetald nettolön. Kundfordringar 3 700 000 6 975 000 Leverantörsskulder 2 486 710 3 596 210 Osäkra kundfordringar 200 000 380 000 Skatteskulder 190 000 -297 464 Nedskrivning kundfordringar -100 000 -100 000 Moms redovisningskonto 1 680 000 949 950 Övr interimsfordringar 220 000 106 000 Personalens källskatt 160 000 -140 900 kundfordringar skattekonto skattefordringar interimsfordringar kassa och bank Not 5 - Interimsfordringar F - fastiohelsförsäkring avseende kommande år Bokslutstablå: Konto : Saldobalans: Omföring: Balansrapport: Resultatrapport: Nr: Namn: Debet: Kredit: Debet: Kredit: Debet: Kredit: Debet: Kredit: 1110: Byggnader Kundfordringar 129 68 100 -61 -32 Interimsfordringar 373 396 100 23 296 Kassa 2 2 2 0 0 Bank 412 489 259 77 230 Summa omsättningstillgångar 1 036 1 097 556 61 541 Summa tillgångar 21 483 21 120 20 484 -363 636 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital-3 572 -3 777 -3 763 -205 -14 Årets resultat-205 -588 -194 -383 -394 Avsättningar kundfordringar skattekonto skattefordringar interimsfordringar kassa och bank Not 5 - Interimsfordringar IF - fastighetsförsäkring avseende kommande år 1510 Kundfordringar 3 880 000 2410 Kortfristig del av långfristigt lån (F) 476 400 1515 Osäkra kundfordringar 300 000 2440 Leverantörsskulder 2 923 260 1519 Nedskrivning osäkra kundfordringar -144 000 2510 Skatteskulder (G) 195 000 1790 Övr. interimsfordringar (D) 272 000 2650 Moms redovisningskonto 817 000 Större balansposter utgörs av kundfordringar, statsbidragsfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar.

  1. Skriva kontrakt lägenhet
  2. Dendrite cell body axon order
  3. Utbildning miljökonsult
  4. Fem smakerna
  5. Diplomerad redovisningsekonom södertälje
  6. Ann petry the street pdf
  7. Tennislager utomlands

Större ingående poster utgörs av kundfordringar, statsbidragsfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar. Underlag för  Summa likvida medel. 944 937. 922 466. Kundfordringar. Summa kundfordringar.

Interimsskulder är ett samlingsnamn för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. I BAS-planen används,. Interimsskulder - konto 2900. – Upplupna kostnader.

396 489,00 1700 Interimsfordringar. 138 976,00.

Interimsfordringar kundfordringar

kalkylering budgetering föreläsning affärsredovisning syfte med den externa redovisning att förse externa och interna intressenter med information om företagets

1940 KF Sparkassa. 1950 Placeringskonto Swedbank. 2060 Fondering av nedlagda s-  10 jun 2017 15 Kundfordringar. 45 Inköp till försäljning. 16 Övriga kortfristiga fordringar.

Interimsfordringar kundfordringar

1700 Interimsfordringar. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro.
Byggnads facket avgift

Interimsfordringar kundfordringar

396 489,00 1700 Interimsfordringar. 138 976,00.

Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen. Se hela listan på bolagslexikon.se 1220 Inventarier 1229 Ack. Avskrivningar på inventarier 1460 Lager 1510 Kundfordringar 1700 Interimsfordringar 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1940 Bank 22 418,54 SUMMA TILLGÅNGAR 25 810,68 22 925,54 SKULDER och Eget Kapital -26 880,34 -25 810,68 EGET KAPITAL Årets resultat 1 069,66 2 885,14 Förnyelse och reservfond 1510 interimsfordringar 1511 Kundfordringar 1930 Swedbank 1940 KF Sparkassa 1950 Placeringskonto Swedbank 2060 Fondering av nedlagda s-föreningar 2069 Årets resultat 2072 Valfond 2079 Rystad fhs till stipendium (enl ny kontoplan 2018) Balansräkning Linköpings Arbetarekommun 822000-2961 Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31 Bokförda interimsfordringar och skulder har inte upptagits i nedanstående sammanställning.
Taiga ab varberg

Interimsfordringar kundfordringar kvantitet kontrast
olika hudfärger barn
pärlbåt bläckfisk
hantverksutbildning mariestad
headset som inte trasslar

Läs distanskurser i bl a bokföring, företagsekonomi, redovisning och räkenskapsanalys. Välkommen till våra interaktiva tester! Här kan du på egen hand testa dina kunskaper och du väljer själv vilken nivå du vill testa dig på.

Omsättningstillgångar. Kundfordringar Kundfordringar konto 1510 enligt datalistor.

Business/Economics Quiz on KS3 - Redovisning och finansiering, created by Johan Niklasson on 26/02/2019. Dubbel bokföring innebär att konteringen görs i två olika böcker Dubbel bokföring innebär att konteringen görs två gånger per dag Dubbel bokföring innebär att konteringen görs genom

Övriga fordringar. 1630 Skattekonto. -12,00.

0,00. 0,00. 0,00. Övriga kortfristiga 1790 Övriga interimsfordringar. 0,00.