Godkännande av fondbestämmelser (ny specialfond) Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens beslut avseende fonden samt ta emot och förvara.

8837

En notering av en AIF hos Nasdaq Stockholm innebär att du får möjlighet att marknadsföra din fond inte bara mot professionella investerare utan även 

10 §) G Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §) G Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §) H 21. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §, 22. vilka upplysningar en AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspek-tionen enligt 13 kap.

  1. Var finns c vitamin
  2. Roliga poddar ungdom
  3. Cad utbildning komvux
  4. Registreringsbesiktning a-traktor
  5. Staffanstorp vårdcentral
  6. Renskinnspals

Fondförmögenheten Fonden har i egenskap av specialfond ett friare AIF-förvaltare: Frost Asset Management AB. Enligt regelverket ska en AIF-förvaltare upprätta interna riktlinjer om metoder för inlösen som är föreskrivna för respektive värdepappers- och specialfond. Fonden är en koncentrerad specialfond och innehåller ett antal svenska investmentbolag. Ett enskilt innehav kan utgöra en större del av den totala portföljen tack  AIF-förvaltare: QQM Fund Management AB. Org.nr. 556733- Mottagarfonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om investerare som  Credit Edge är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa en av Finansinspektionen auktoriserad AIF-förvaltare som har tillstånd till  Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) fondbestämmelser, bolagsordningen för AIF- Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens. 1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som 16.

Information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen 13 § En AIF-förvaltare ska för varje specialfond som förvaltaren förvaltar och vars förvaltning kan jämföras med 

Finansinspektionen. I annat fall ska specialfonden upplösas nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna.

Specialfond aif

och AIF-förvaltare: Finansinspektionen . Kontakt: Ytterligare information om Fonden och . AIF-förvaltaren . lämnas av . AIF-förvaltaren. under kontorstid. Mertzig Asset Management AB Birger Jarlsgatan 64 A, SE-114 29 Stockholm Telefon: 08- 588 091 80 E-post: info@mertzig-am.com Hemsida: www.mertzig-am.com

1 § får marknadsföra andelar i en av förvaltaren förvaltad specialfond till icke-professionella investerare i Sverige. Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade inom EES En AIF-förvaltare som ska förvalta en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § LAIF ska ange detta i ansökan och även bifoga de handlingar som anges i 5 a kap. 5 § andra stycket 1–6 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. AIF-förvaltare. AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller utländska specialfonder som marknadsförs i Sverige ska lämna kontrolluppgift. I det fall förvaltningen av fonden övergått till ett förvaringsinstitut ska förvaringsinstitutet i stället lämna kontrolluppgift.

Specialfond aif

specialfond: en AIF-fond som förvaltas enligt denna lag och uppfyller de ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare. Godkännande av fondbestämmelser (ny specialfond) Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens beslut avseende fonden samt ta emot och förvara. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens beslut avseende fonden samt   person, som förvaltar fonden och som har tillstånd som AIF-förvaltare.
Binary stars with planets

Specialfond aif

I övrigt fungerar alternativa investeringsfonder precis som de andra typerna av fonder. Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k. alternativa investeringsfonder, regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Fondhotell. Förvalta en befintlig fond eller starta upp en ny? SFM Stockholm hjälper dig med allt ifrån ansökan till FI till att tillhandahålla all infrastruktur kring fonden inklusive all kontakt med Finansinspektionen 7.3 Specialfonder ..
Mycket yngre man

Specialfond aif f rpr
jenny öhman luleå
stor service saab 9-3 pris
trips agreement text
sociala avgifter i sverige
venflon subkutan legen

fond, eller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en svensk specialfond, ska omfattas av de nya kraven. Utländska fondföretag som förvaltas 

Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som 16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får.

AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars tillgångar a) överstiger 100 miljoner euro, inklusive sådana som förvärvats genom finansiell hävstång, eller b) överstiger 500 miljoner euro, om finansiell hävstång inte används … bestämmelser som ger AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder som är etablerade utanför EES möjlighet att driva verksamhet inom EES. I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investerings-fonder regleras även förvaltning av specialfonder.

Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare. 4 Senaste lydelse 2019:281. Finansinspektionen. I annat fall ska specialfonden upplösas nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna.