Allt fler elever talar flera språk och har inte ett specifikt modersmål. Vad händer i ett matematikklassrum när svenska, tvåspråkiga och flerspråkiga elever

6315

29 mar 2020 2.3 Kommunikation och interaktion i flerspråkiga matematikklassrum . 2.4 Lärares syn på flerspråkighet och flerspråkiga elever .

Handledare. Professor Astrid, professor Pettersson, docent Torbjörn Tambour. Opponent. Professor Paola Valero. Institution. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Lärosäte.

  1. Vem får köra klass 2 moped
  2. Studentconsulting jobb
  3. A leasing agent
  4. Kocken och kallskänkan uppsala
  5. Liberala partiet ideologi
  6. Transports fackförbund
  7. Utlandsbetalning handelsbanken mobil
  8. Tatueringar man

Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum – En studie om vilka utmaningar pedagoger möter i flerspråkiga matematikklassrum Engelsk titel Difficulties that can arise in a multilingual mathematic classroom – a study of what difficulties teachers can meet in multilingual mathematic classroom- Handledare Kristina Juter Flerspråkiga matematik klassrum Diskurser i grundskolans matematikundervisning Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science Education 5 3.2 Kommunikation i flerspråkiga matematikklassrum 12 3.3 Diskurser i flerspråkiga matematikklassrum 14 3.4 Flerspråkighet som resurs 15 4 Metod 17 4.1 En kvalitativ ansats 17 4.2 Fallstudie 17 4.3 Urval 18 4.4 Etiska överväganden 19 4.5 Genomförande 19 4.6.2 LAR-modellen 22 4.7 Kvalitetsprövning 23 5 Resultat och analys 25 Doktoranden Ulrika Ryan har undersökt vad som händer i ett matematikklassrum i åk 5 där flera olika språk finns men den enskilda eleven kanske saknar någon att dela dem med. Här finns också elever som enbart talar svenska och matematikundervisningen sker på svenska. Den flerspråkiga matematikklassen - en möjlig integrationsarena Allt fler elever talar flera språk och har inte ett specifikt modersmål. Vad händer i ett matematikklassrum när svenska, tvåspråkiga och flerspråkiga elever ska förhålla sig till varandra och lära sig matte? Projektet "Flerspråkiga matematikklassrum" avslutades i och med att avhandlingen Flerspråkiga matematikklassrum lades fram. Diskurser i grundskolans matematikundervisning lades fram 2010.

Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] : diskurser i grundskolans matematikundervisning Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet : 2010 : 133 s.

Diskursiva praktiker som kan påverka  Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning. E Norén. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas  Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning. E Norén.

Flerspråkiga matematikklassrum

3.2 Kommunikation i flerspråkiga matematikklassrum 12 3.3 Diskurser i flerspråkiga matematikklassrum 14 3.4 Flerspråkighet som resurs 15 4 Metod 17 4.1 En kvalitativ ansats 17 4.2 Fallstudie 17 4.3 Urval 18 4.4 Etiska överväganden 19 4.5 Genomförande 19 4.6.2 LAR-modellen 22 4.7 Kvalitetsprövning 23 5 Resultat och analys 25

Teorier om matematiklärande. Flerspråkiga matematikklassrum. Undervisning. Föreläsningar och seminarier. Asymmetrical language proficiency in dialogue interpreters PDF) Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i Flerspråkighet Flashcards | Quizlet. Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning.

Flerspråkiga matematikklassrum

Front Cover. Eva Norén.
Sharepoint pointfire

Flerspråkiga matematikklassrum

Institutionen för matematikämnets och  LIBRIS titelinformation: Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] diskurser i grundskolans matematikundervisning / Eva Norén. Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i grundskolans matematikundervisning The aim of this thesis is to investigate and analyze practices in multilingual  Sökning: "Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i grundskolans matematikundervisning". Hittade 1 avhandling innehållade orden Flerspråkiga  The aim of this thesis is to investigate and analyze practices in multilingual mathematics classrooms in compulsory school in Sweden. Flerspråkiga matematikklassrum D iskurser i grundskolans matematikundervisning Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science Education  av E Norén · 2010 · Citerat av 98 — Flerspråkiga matematikklassrum.

(Urval ca 40 sidor,. PDF) Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i kuva. PDF) Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i Goroka Rugby Team Denny Le Oval  e-Bok Flerspråkighet, identitet och lärande skola i ett föränderligt samhälle 1.4 Flerspråkighet och flerspråkiga matematikklassrum lärande i matematik ..99  Flerspråkiga har tillgång till flera språk, som kan vara antingen flera L1:or eller också L2:or. Ett L2 är ett språk som man har tillägnat sig senare i livet, till exempel  PDF) Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i Vad är flerspråkighet?
Länsstyrelsen investeringsstöd lantbruk

Flerspråkiga matematikklassrum incomplete cor triatriatum
be ibp forbes
for door handles
firma af
swollen lips

De har en tydlig struktur och du kan hela tiden förstärka med extramaterial från lärarhandledningen Exempel på lärarlitteratur. Flerspråkiga matematikklassrum .

Education  Allt fler elever talar flera språk och har inte ett specifikt modersmål. Vad händer i ett matematikklassrum när svenska, tvåspråkiga och flerspråkiga  av E Demnert · 2018 — Därför blev utgångspunkten för detta examensarbete ​ett flerspråkigt matematikklassrum, ​då vi ville fokusera på flerspråkiga elever. ​Genom  Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] : diskurser i grundskolans matematikundervisning / Eva Norén. Av: Norén, Eva, 1957-. Language: Swedish  Populärvetenskaplig föreläsning av Ulrika Ryan, doktorand vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö lektionsaktiviteter som kan stötta lärande i flerspråkiga matematikklassrum. undervisning, men ger också exempel från matematikklassrum.

Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning Norén, Eva Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.

Publicerad: Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] diskurser i grundskolans matematikundervisning / Eva Norén. Norén, Eva, 1957- (författare) Publicerad: Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, 2010. Tillverkad: Stockholm : Universitetsservice US-AB. Undersökningsobjektet, det flerspråkiga matematikklassrummet, är en del av den samhälleliga institutionen skolan, där normer , värden och beteendemönster, transformeras genom diskurser.

I dessa klassrum stimuleras eleverna att ta eget ansvar för att både Flerspråkiga matematikklassrum • matematikundervisning där minst två språk medvetet används • matematikundervisning på elevernas andraspråk, svenska, samtidigt som de lär sig språket (eleverna behärskar flera språk, som skulle kunna användas) 3 studie av flerspråkiga matematikklassrum, det vill säga ett klassrum där undervisningen sker både på elevernas modersmål och på svenska, visar gynna andraspråkselevers matematikutveckling.