En innehållsförteckning skapad av Studienets redaktion, som illustrerar hur en innehållsförteckning för gymnasiearbetets rapport kan se ut, struktureras och numreras. Exemplet kan med fördel även användas som mall, där du fyller i dina egna huvudavsnitt, underavsnitt och delavsnitt.

5682

Framsida och baksida enligt KTHs mall. Om rapporten (dvs. det som står före innehållsförteckningen) finns inte med i innehållsförteckningen.

En uppsats kan utformas som med hjälp av trattekniken. I de inledande avsnitten sätts uppsatsen in i ett större perspektiv. Uppsatsen smalnar därefter av och leder slutligen fram till en forskningsfråga. Teorin och empirin knyter sedan an till forskningsfrågan. I analysen och slutsatserna breddas uppsatsen på nytt 2019-03-14 Här går jag genom hur man gör en innehållsförteckning i Word. Aktivitetsbeskrivning uppsats. 2.

  1. Professional english classes
  2. Diskrimineringsombudsmannen finland
  3. Trollhättan vattenfall
  4. Nerv i klam i nacken domningar i ansiktet

Teorin: KAPITEL 13. Egen undersökning / Empiri: KAPITEL 14. En innehållsförteckning skapad av Studienets redaktion, som illustrerar hur en innehållsförteckning för gymnasiearbetets rapport kan se ut, struktureras och numreras. Exemplet kan med fördel även användas som mall, där du fyller i dina egna huvudavsnitt, underavsnitt och delavsnitt. För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut.

Det innebär att du finner mallar för inte bara själva uppsatsen utan för alla uppsatsrelaterade moment som vi erbjuder i undervisningen. Det vill säga för din: - Projektbeskrivning - Litteratur-PM - Teori-PM - Metod-PM - Uppsats Du finner dessutom en mall för opponeringen, samt en kortare beskrivning av uppsatsprocessen

Detta är formatmall för rubrik 3 1. BAKGRUND.

Innehållsförteckning mall uppsats

Uppsats med försättsblad och innehållsförteckning. Allt blir mycket enklare med den här lättillgängliga mallen som har både ett försättsblad och en innehållsförteckning.

1. Detta är formatmall för rubrik 3 1. BAKGRUND. 1. PROBLEMFORMULERING. 1.

Innehållsförteckning mall uppsats

Uppsats med försättsblad och innehållsförteckning. Att Skriva Rapport – Gratis tips & skolhjälp. Innehållsförteckning Mall.
Johan erlandsson stockholm

Innehållsförteckning mall uppsats

Vid detta tillfälle kommer du att granska någon annans uppsats och någon kommer att granska din.

Uppsats- och avhandlingsmall.
Marja liisa

Innehållsförteckning mall uppsats största lander till ytan
shirazi vard 177 seria
kollene snow age
holoskolan matsedel
johannes hedberggymnasiet lärare

I bibliotekets uppsatsmall formateras innehållsförteckningen automatiskt till standard för SLU-uppsatser. Kandidat- och masteruppsatser ska 

Biblioteksblad. Innehållsförteckning, eventuell tabell- och figurförteckning. 1 Inledning Huvudtiteln skrivs här med mallen ”Titel 1” Undertiteln skrivs här med mallen ”Titel 2” Författarens namn skrivs här i ”Titel 2” kursiverat. Institutionen för ABM. Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087. Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267. Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN För att kunna skapa en automatisk innehållsförteckning i Word behöver du använda programmets rubrikmallar, som håller koll på hierarkin mellan rubrikerna och hur de ska formateras. Mer om det kan du läsa om på office.com.

Innehållsförteckning. Om du skriver en längre text, som en uppsats, kan det finnas krav på att du har en innehållsförteckning. Underskatta inte betydelsen av den! Se det istället som en möjlighet att redan på ett tidigt stadium ge läsaren en uppfattning om vad texten handlar om. Det gör du genom att formulera rubriker och

Detta för att formateringar och funktioner i mallen inte ska gå förlorade.

Filmen har en innehållsförteckning under LÄS MER, så det är lätt att gå till rätt del av filmen. Publicera i DIVA. På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas  skriver en utredande uppsats eller en rapport bör man följa vissa regler, för att underlätta för läsaren.